Prvý, detský, samostatný krok je vždy veľkou udalosťou. Je to okamih, keď vaše dieťa dosiahne štádium, keď k pohybu potrebuje len samé seba. Pomôžte mu pokračovať v správnych krokoch a dajte mu kvalitné papuče, ktoré mu v tom pomôžu.